Seminar MASTER (Maritim, Sains, dan Teknologi Terapan) adalah seminar tahunan yang diselenggarakan oleh Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS).

Seminar ini dilaksanakan pada bulan September - November, dengan minimal 50 artikel tiap tahunnya.